Léčivé houby jako atraktivní nový zdroj přírodních látek pro budoucí terapii rakoviny.

lecive_houby_clanek_obrazek_biorenesance

Houby jsou jako tichý léčitelé přírody - jejich moc byla využívána po tisíciletí v tradičních léčebných praxích, zejména v Asii. Dnes věda znovu objevuje houby v boji proti rakovině, hledá mezi nimi ty, které mají schopnost útočit přímo na rakovinné buňky a zároveň šetřit zdravé tkáně. Místo toho, aby používala "chemoterapeutickou paškálku", která nedělá rozdíly mezi dobrým a zlým, současný výzkum se snaží najít cestu k selektivnímu ničení rakovinných buněk s minimem vedlejších účinků.

Tyto "superhouby" nabízejí naději v podobě molekul schopných zasahovat do různých koutů rakovinného procesu – od růstu nádoru přes jeho výživu až po jeho schopnost šířit se tělem. Je to jako mít švýcarský armádní nůž v medicíně: jeden zdroj s mnoha možnostmi užití.

V naší expedici do houbového království se podíváme na čtyři hvězdy - Fomitopsis pinicola, Hericium erinaceus, Trametes versicolor a Inonotus obliquus - každá s vlastním arzenálem léčivých sloučenin. Tato čtveřice je pouze vrcholem ledovce, jelikož většina z více než dva miliony druhů hub stále zůstává neproniknuta vědeckým výzkumem.

Je to fascinující dobrodružství do přírodní lékárny, které může jednoho dne přinést revoluci v léčbě rakoviny, s léčivy, která jsou šetrnější k našemu tělu a zároveň nemilosrdná k nádorovým buňkám. Výzkum v oblasti fungoterapie tedy má potenciál změnit onkologii, a přitom je to pouze začátek cesty za odhalením tajemství houbové moudrosti.

Houba Fomitopsis pinicola, známá také jako troudnatec pásovaný, je zajímavá nejen pro svou nejedovatost v Evropě, ale i pro své léčivé využití v korejské lidové medicíně, kde je ceněna pro své schopnosti zastavovat krvácení a bojovat proti zánětu. Co víc, vědci odkryli, že tato houba obsahuje látky, které by mohly hrát roli v boji proti rakovině.

V laboratoři se ukázalo, že určité extrakty z F. pinicola mohou zabíjet rakovinné buňky, a to s větší zaměřeností na buňky kolorektálního karcinomu než na běžné buňky. Tyto extrakty také brání šíření rakovinných buněk, což naznačuje jejich potenciální využití jako podpůrného prostředku v léčbě rakoviny.

Zajímavým objevem je, že jednou z účinných látek by mohl být ergosterol, který je běžný ve struktuře hub. Nicméně, přesný mechanismus, kterým F. pinicola působí proti rakovině, stále zůstává tajemstvím a vybízí k dalšímu výzkumu.

Kromě toho, zkoumání této houby odhalilo, že má vysoký obsah polyfenolů - silných antioxidantů, které jsou známy svými protirakovinnými účinky. To vede vědce k předpokladu, že další studium těchto složek by mohlo otevřít dveře k novým způsobům léčby rakoviny. Jinými slovy, červenopásý choroš není jen obyčejná lesní houba, ale možná i hrdina v kamufláži, skrývající v sobě nové možnosti pro medicínu.

Hericium erinaceus, známá také jako "Lvi hříva", je jedlá léčivá houba s potenciálními antikancerogenními vlastnostmi. Roste na dubu a buku v Evropě, Severní Americe a Asii. Vědecký zájem o ni vzrostl díky jejím bioaktivním látkám, jako jsou erinaciny a hericenony, které prokázaly pozitivní účinky v boji proti některým rakovinným onemocněním, zejména v gastrointestinálním traktu.

Výzkumy ukázaly, že výtažky z této houby mohou stimulovat imunitní systém, působit proti metastázám, chránit trávicí orgány, působit antioxidačně a vyvolávat apoptózu (programovanou buněčnou smrt) rakovinných buněk. Hericium erinaceus tedy nabízí široké spektrum antikancerogenních účinků díky svým složkám, včetně polysacharidů, lipidů a terpenoidů.

Zajímavé jsou i její neuroprotektivní vlastnosti, které mohou pomoci při léčbě nervových onemocnění. I přes potenciální přínosy v boji proti rakovině, klinické zkoušky zatím chybí a účinné látky a mechanismy jejich působení nejsou úplně pochopeny. Nicméně, s možností průmyslového pěstování by Hericium erinaceus mohlo být významnou součástí moderní biotechnologie založené na přírodních produktech.

 

Čaga, neboli huba Inonotus obliquus, je zajímavý organismus, který tradičně roste na břízách v chladných oblastech. Lidé ji už po staletí používají v Rusku, Číně a dalších asijských zemích pro její údajné léčivé účinky, zejména co se týče rakoviny.

Vědecké studie potvrdily, že extrakty z čagy mají skutečně protirakovinné účinky. Experimenty ukázaly, že látky získané z této houby mohou zabíjet rakovinné buňky a zastavit jejich šíření. Například bylo prokázáno, že určité extrakty z čagy dokáží indukovat apoptózu, tedy programovanou buněčnou smrt, u některých typů rakovinných buněk, jako jsou buňky lidského děložního hrdla nebo tlustého střeva.

Hlavní aktivní složky čagy zahrnují triterpenoidy a polyfenoly, které mají potenciál v boji proti rakovině. Triterpenoidy, jako inonotodiol, byly zvláště účinné proti některým formám rakoviny ve studiích na zvířatech. Polyfenoly zase ukázaly, že mohou inhibovat určité enzymy zapojené do růstu rakovinných buněk.

Zajímavý je také ergosterol peroxid, sloučenina nalezená v čaze, která může působit proti rakovině tlustého střeva tím, že ovlivňuje určité signální dráhy v buňkách, které jsou často příliš aktivní u rakovinných onemocnění.

Ačkoliv výzkum ukazuje slibné výsledky, je potřeba zdůraznit, že mnohé z těchto účinků byly pozorovány pouze v laboratořích nebo na zvířatech, a dosud se neuskutečnily klinické studie, které by tyto účinky potvrdily u lidí. Čaga je proto považována za velmi nadějnou, ale zatím nedostatečně prozkoumanou houbu v kontextu léčby rakoviny.

Outkovka pestrá (Trametes versicolor, známá také jako Coriolus versicolor nebo "turecký ohon"), je léčivá houba používaná po celém světě. Roste na kmeni stromů v různých klimatických oblastech, včetně Severní Ameriky.

Tato houba má antirakovinné vlastnosti a byla prozkoumána pro své schopnosti bojovat s rakovinnými buňkami. Extrakt z trametes versicolor dokázal v laboratorních testech zastavit růst různých typů rakovinných buněk, jako jsou buňky rakoviny prsu, děložního čípku, lymfomu, leukemie a jaterního karcinomu. Výtažky z této houby jsou selektivně toxické pro některé typy rakovinných buněk, ale bezpečné pro normální buňky.

Z Coriolus versicolor bylo izolováno mnoho sloučenin, které mají specifický dopad na rakovinné buňky. Mezi nejvýznamnější patří polysacharidy, jako jsou polysacharopeptidy (PSP) a Krestin (PSK), které mají imunomodulační vlastnosti, tedy schopnost upravovat imunitní odpověď organismu. Tyto látky aktivují imunitní buňky, podporují produkci důležitých imunitních signálů, jako jsou cytokiny, a snižují vedlejší účinky chemoterapie.

PSP, užívané v Japonsku a Číně jako běžná klinická praxe, ovlivňuje imunitní systém tím, že aktivuje určité signální cesty. PSK, široce používaný imunomodulátor, aktivuje různé typy imunitních buněk a má pozitivní účinky na potlačení nádorového růstu. Tyto polysacharidy fungují jako stimulátory imunitního systému a ukázaly se být účinné ve spojení s tradiční protirakovinnou terapií.

Navzdory těmto nadějným výsledkům v laboratorních a zvířecích modelech, klinické zkoušky u lidí jsou mnohem méně jednoznačné. Zatímco některé studie ukazují zlepšení při léčbě například plicní a prsní rakoviny, jiné neukázaly výrazný rozdíl ve výsledcích mezi pacienty užívajícími tyto extrakty a těmi, kteří je neužívali.

Shrnutí, Coriolus versicolor je užívána jako doplněk k imunoterapii proti rakovině a je součástí několika komerčních léčiv. Zatímco je jasné, že má určité účinky na posílení imunitního systému, je třeba dalšího výzkumu k objasnění přesných mechanismů, jakými tyto sloučeniny působí proti rakovinným buňkám.

Závěr

Léčivé houby nabízejí naději pro boj s rakovinou nejen díky přímému účinku na nádorové buňky, ale také skrze podporu imunitního systému. Polysacharidy, které se v houbách běžně vyskytují, hrají klíčovou roli v jejich schopnosti modulovat imunitní odpověď, což může pomoci v terapii rakoviny. Zatímco některé houby, jako Fomitopsis pinicola, jsou na začátku výzkumu a čekají je testy na zvířatech i klinické studie, jiné, jako například Trametes versicolor, jsou již dále ve vývoji a byly potvrzeny v klinických testech. Přesto je třeba ještě mnoho zkoumat, zejména detailní mechanismy účinku a molekulární cíle látek z houbových extraktů. Výzkum v oblasti léčivých hub a jejich možného využití v léčbě rakoviny se rychle rozvíjí, avšak stále nás čeká řada objevů.

zdroj informací:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6044372/