Doplňková Léčba OCD: Přehled Užitečných Bylin a Doplňků

ocd_lecba_blog_biorenesance

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je komplexní psychický stav, který si vyžaduje multidisciplinární přístup k léčbě. Je zásadní, aby jakákoli doplňková léčba byla prováděna v konzultaci s odborným lékařem nebo psychoterapeutem a nikdy nenahrazovala hlavní léčebné metody, jako jsou psychoterapie nebo farmakoterapie.

Mezi možné doplňkové léčebné metody pro OCD patří:

 1. Cvičení a relaxační techniky: Fyzická aktivita může redukovat symptomy úzkosti a stresu, často spojených s OCD. Jóga, tai chi, aerobní cvičení, techniky hlubokého dýchání a meditace mohou být užitečné.

 2. Výživové doplňky a byliny: Omega-3 mastné kyseliny (např. v rybím oleji) mohou pozitivně ovlivnit duševní zdraví. Byliny jako šišák bajkalský nebo levandule mohou působit uklidňujícím efektem, ale je nutné je konzultovat s lékařem, zejména pokud jsou již užívány jiné léky.

 3. Zdravá strava: Vyvážená strava bohatá na čerstvé ovoce a zeleninu, celozrnné produkty a kvalitní bílkoviny může přispět k duševnímu zdraví. Doporučuje se omezit příjem kofeinu a zpracovaných potravin, které mohou zvyšovat úzkost.

 4. Dostatečný spánek: Kvalitní spánek je klíčový pro duševní zdraví. Pravidelný spánkový režim a uklidňující večerní rituál mohou být prospěšné.

 5. Podpůrné skupiny nebo terapie: Účast na terapiích a skupinách zaměřených na OCD může poskytnout další podporu a strategie pro zvládání této poruchy.

Mezi další doplňky často diskutované ve vztahu k duševnímu zdraví patří SAM-e (S-adenosylmethionin), ašvaganda a DMG (dimethylglycin). Jejich význam pro léčbu OCD však ještě není vědecky plně potvrzený a je třeba jejich použití konzultovat s lékařem.

Hericium erinaceus (lví hříva) je houba, která může být potenciálně prospěšná pro nervový systém a duševní zdraví, avšak přímé studie zkoumající její vliv na OCD jsou omezené.

V kontextu epigenetiky, zkoumající vliv prostředí a životního stylu na genovou expresi, mohou být prospěšné doplňky jako omega-3 mastné kyseliny, vitamin D, B-komplex vitamíny, zinek, hořčík a probiotika.

Pro zvýšení hladiny serotoninu, klíčového neurotransmiteru ovlivňujícího náladu a úzkost, mohou být užitečné doplňky jako 5-HTP, tryptofan, SAM-e, vitamin B6 a omega-3 mastné kyseliny. Je důležité, aby tyto doplňky byly užívány pod lékařským dohledem.

Z článku "Do any natural remedies help with OCD? What experts say" vyplývá, že některé přírodní léčby jako N-Acetylcystein (NAC), Inositol, Třezalka tečkovaná (St. John's Wort) a Omega-3 mastné kyseliny mohou mít potenciál v léčbě OCD, ale výsledky studií nejsou jednoznačné a je třeba je konzultovat s lékařem.

Je důležité si uvědomit, že doplňky nejsou regulovány tak přísně jako léky a mohou mít interakce s jinými léky nebo vedlejší účinky. Vždy je nutné konzultovat použití doplňků s lékařem nebo psychoterapeutem.

Zde je seznam doplňků a bylin s popisem o jejich možném mechanismu účinku:

 1. Omega-3 Mastné Kyseliny: Nacházejí se v rybím oleji a mají protizánětlivé účinky. Mohou podporovat zdraví mozku a ovlivňovat náladové poruchy a úzkostné stavy prostřednictvím zlepšení funkce neuronů a regulace neurotransmiterů.

 2. SAM-e (S-adenosylmethionin): Přirozeně se vyskytující látka v těle, podílí se na tvorbě a metabolismu neurotransmiterů jako jsou serotonin a dopamin, což může mít antidepresivní a náladové účinky.

 3. Ašvaganda (Withania somnifera): Adaptogen, který pomáhá tělu adaptovat se na stres a může podporovat duševní rovnováhu. Může zvyšovat hladiny neurotransmiterů serotoninu a GABA a snižovat hladiny kortizolu, čímž snižuje úzkost a stres, což pomáhá při OCD.

 4. Vitamin D: Jeho nedostatek byl spojen s duševními poruchami. Může hrát roli v regulaci náladových stavů a kognitivních funkcí, pravděpodobně prostřednictvím vlivu na neurotransmitery a neuroplastické procesy.

 5. B-Komplex Vitamíny: Důležité pro nervový systém, podporují zdraví mozku a hrají roli v produkci neurotransmiterů. Mohou mít vliv na náladu a kognitivní funkce.

 6. Zinek a Hořčík: Minerály důležité pro funkci nervového systému a mozku. Nedostatek může být spojen s psychickými poruchami. Mohou ovlivňovat neurotransmitery a neuroplastické procesy.

 7. Probiotika: Podporují zdraví střevní mikroflóry, což může ovlivnit duševní zdraví prostřednictvím osy střevo-mozek. Mohou mít vliv na náladu a úzkost prostřednictvím regulace zánětlivých procesů a neurotransmiterů.

 8. 5-HTP (5-Hydroxytryptofan): Předchůdce serotoninu, přeměňuje se přímo v mozku na serotonin. Může pomoci zvýšit hladiny serotoninu, čímž ovlivňuje náladu a úzkost.

 9. Tryptofan: Esenciální aminokyselina, předchůdce serotoninu. Je obsažen v potravinách a je také dostupný jako doplněk. Může pomoci zvýšit hladiny serotoninu.

 10. N-Acetylcystein (NAC): Zaměřuje se na modulaci neurotransmiteru glutamátu, může pomoci při léčbě OCD, ale výsledky studií nejsou konzistentní.

 11. Inositol: Ovlivňuje serotoninové receptory, ukázal mírné snížení příznaků OCD ve studiích, ale výsledky nejsou zcela závěrečné.

 12. Třezalka tečkovaná (St. John's Wort): Tradičně používaná pro léčbu náladových poruch, má omezený výzkum ohledně OCD a výsledky jsou nejednoznačné.

 13. Šišák Bajkalský: Bylina s potenciálními uklidňujícími účinky, která může působit na centrální nervový systém, čímž může snižovat úzkost a napětí.

 14. Levandule: Tradičně používaná pro své uklidňující a relaxační účinky. Může působit na GABA receptory v mozku, čímž snižuje úzkost.

 15. DMG (Dimethylglycin): Derivát aminokyseliny glycínu, který se používá pro podporu imunitního systému a duševní jasnosti, i když vědecké důkazy jsou omezené.

 16. Hericium Erinaceus (Lví Hříva): Houba, která může podporovat růst a regeneraci nervových buněk, potenciálně zlepšuje kognitivní funkce a má možné antidepresivní a anxiolytické účinky.

 

Článek "The 22 Best Natural Treatments and Remedies for OCD" poskytuje rozsáhlý přehled přírodních léčebných metod a doplňků pro léčbu obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Zdroj uvádí další zajímavé možnosti jak podpořit léčbu OCD. Kromě již zmíněných doplňků stravy jako je N-Acetyl Cystein (NAC), Inositol, Zinek, Hořčík, Probiotika, Ašvaganda, zde doporučuje:

 1. Glycin: Aminokyselina, která se podílí na tvorbě glutathionu. Suplementace glycinem nebo jeho alternativou, sarcosinem, může vést ke zlepšení symptomů OCD.

 2. Kurkumin: Tato látka z kurkumy může významně zlepšit symptomy OCD zvýšením hladiny serotoninu.

 3. Kofein: Překvapivě bylo zjištěno, že kofein může zlepšit příznaky OCD, zejména u lidí s léčbou odolným OCD.

 4. Ostropestřec mariánský (Milk Thistle): Tato bylina může zvyšovat hladinu serotoninu a být tak efektivní jako některé SSRI antidepresiva při snižování příznaků OCD.

 5. Borákový (Brutnákový) olej: Obsahuje kyselinu gamma-linolenovou a má protizánětlivé účinky, které mohou pomoci snížit OCD.

 6. Železo: Důležité pro syntézu serotoninu, ale doporučuje se spíše získávat z potravy než z doplňků.

 7. Šafrán: Tato koření může stimulovat GABA receptory a zvyšovat hladiny serotoninu, čímž snižuje kompulzivní chování.

 8. Kozlík lékařský (Valerian): Bylina, která může snížit symptomy OCD částečnou aktivací serotonin

Je důležité zdůraznit, že ačkoliv tyto doplňky mohou mít potenciál ovlivnit duševní zdraví, vždy je nutné konzultovat jejich použití s lékařem, aby se zajistila bezpečnost a vhodnost pro konkrétní případ.

Legislativní upozornění: Tento článek je určen pouze pro informační účely a nenahrazuje profesionální lékařskou radu, diagnózu nebo léčbu. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem ohledně jakýchkoli otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu nebo léčebného plánu. Nikdy neignorujte profesionální lékařskou radu a neodkládejte vyhledání lékařské pomoci kvůli něčemu, co jste četli na tomto webu.

Upozornění na kontraindikace s antidepresivy: Některé z doplňků a bylin uvedených v tomto článku mohou interagovat s antidepresivy nebo jinými léky. Je důležité konzultovat užívání jakýchkoli doplňků nebo bylin s vaším lékařem, zejména pokud již užíváte antidepresiva nebo jiné léky. Kombinace některých bylin a doplňků s antidepresivy může vést k nežádoucím účinkům nebo zvýšenému riziku zdravotních komplikací. Bezpečnost a zdraví pacienta by měla být vždy na prvním místě.

odkazy:

https://healthmatch.io/ocd/best-supplements-for-ocd#how-can-nutrition-help

https://www.treatmyocd.com/what-is-ocd/info/ocd-stats-and-science/do-any-natural-remedies-help-with-ocd-what-experts-say

https://www.optimallivingdynamics.com/blog/the-22-best-natural-treatments-and-remedies-for-ocd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581567 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4423164/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23131885 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13880200490519712 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20035818